Jottem RecordShop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12057948
Adres (GEEN BEZOEKADRES!!)
Koningin Regentesselaan 114
6043 CP Roermond

Contact: website@jottemrecordshop.com

JOTTEM VINYL CULTURE


We know what it's like to find that one record. The 12" your favourite dj played on that special night and that has been on your wantlist ever since. That first US pressing you are hoping to find to replace your reissue with. We love digging, we love to see you dig and we want to dedicate this website to the art of digging. In Dutch, if you are truly excited, if you experience a new form of bliss, if something really puts a smile upon your face, an old fashioned outcry to describe that feeling is Jottem. So next time you decide not to give up and go through that last pile of records in your uncle's basement or on that flea market and you find that one special gem, scream out Jottem really loud. We'll hear you! 

Jottem Record Shop started in 2016 and was originally a shop in the centre of Roermond, in the south of the Netherlands. After two years we continued our business online only, selling records on Discogs and this website and to customers of the shop that kept (and still keep) placing orders. We're passionate about vinyl and probably because we know how good buying records feels, we enjoy selling them. We love to help you cross those albums of your wishlist and plan to be around for a long, long time!

Algemene Verkoopvoorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jottem Record Shop zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transakties lopen via Concerto b.v.
1.2 Door een bestelling bij Jottem Record Shop te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Jottem Record Shop
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten behoeve van Jottem Record Shop gelden ook ten behoeve van eventueel door Jottem Record Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Jottem Record Shop zijn vrijblijvend. Jottem Record Shop heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Jottem Record Shop uw bestelling heeft geaccepteerd. Jottem Record Shop heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Jottem Record Shop heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Jottem Record Shop.

Artikel 4. Levering
4.1 Eventueleop de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 10 werkdagen, tenzij door Jottem Record Shop anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk aan Jottem Record Shop te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Jottem Record Shop de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Jottem Record Shop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Jottem Record Shop terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Jottem Record Shop is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Jottem Record Shop, tenzij er sprake is van grove schuld van Jottem Record Shop.

Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Jottem Record Shop
Kon Regentesselaan 114
6043 Cp Roermond 
KVK NR 12057948
BTW NUMMER NL 001696261B69(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Sign up for our newsletter: The Jottem Weekly!
Aanmelden

© 2020 - 2022 Jottem Record Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel