Algemene Verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jottem Record Shop, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transacties lopen via Jottem Record Shop.
1.2 Door een bestelling bij Jottem Record Shop te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Jottem Record Shop.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Jottem Record Shop zijn vrijblijvend. Jottem Record Shop heeft het recht om prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Jottem Record Shop uw bestelling heeft geaccepteerd. Jottem Record Shop heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 5 werkdagen, tenzij door Jottem Record Shop anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden
aangeboden.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Jottem Record Shop te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Jottem Record Shop de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Jottem Record Shop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Jottem Record Shop terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Jottem Record Shop is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Jottem Record Shop, tenzij er sprake is van grove schuld van Jottem Record Shop.
Artikel 7. Diversen
7.1 Onverminderd de overige aan Jottem Record Shop toekomende rechten, heeft Jottem Record Shop in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.
Jottem Record Shop
Koningin Regentesselaan 114
6043 CP Roermond

KVK NUMMER 12057948
BTW NUMMER BTW NL 001696261B69

KvK: 12057948
BTW NR: NL 001696261B69(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

© 2023 - 2024 Jottem Vinyl Culture | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel